Ersin İnşaat

Çevre Politikamız

  • Tüm çalışmalarımızda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, çevresel koruma bilincinin ve insan sağlığının ön planda tutmak ve sorumlu vatandaşlık davranışını sergilemek.
  • Faaliyetlerimizden doğabilecek tüm olumsuz çevre etkilerinin oluşmaması ve önlenmesi veya hafifletilmesi yönünde gerekli tedbirleri almak.
  • Doğal kaynakların en etkili şekilde kullanılarak çevrenin korunmasını sağlamak.
  • Çevreyi gözetecek ve çevre kirliliğini önleyecek, uygulanabilir önlemler almak.
  • Doğayla dost enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik vermek.
  • Çevre ile ilgili kanun ve idari düzenlemelerine ve faaliyetlerimiz ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uymak.
  • Doğa değerlerinin korumak ve tüm çevre politikamızın sürdürülebilirliğinin sağlamak.
  •